Pagina 1 din 6 123 ... UltimulUltimul
Rezultate 1 la 10 din 60

Subiect: Despre acumulatori ... in general !

 1. #1
  Senior Member Avatarul lui mariandex
  Data înscrierii
  07.04.2011
  Locație
  Bucuresti
  Posturi
  824

  Despre acumulatori ... in general !

  Salut , scuze daca acest post vi se pare prea lung , dar vreau sa postez cateva sfaturi despre acumulatori , cat mai pe scurt posibil deoarece am vazut diverse discutii pe forum despe incarcarea si folosirea acestora , in acest post vreau sa vorbesc de aproape toti acumulatorii existenti pe piata la ora actuala . Aceste sfaturi nu pretind ca sunt un adevar absolut dar experiena mea mi-a confirmat ca 99% dintre ele sunt corecte ( la randul meu le-am invatat din carti , cand eram mai tanar , si mai nou nea gogu e un prieten de nadejde care nu te lasa la greu si te rezolva imediat , mai ales daca stii ce sa-i ceri ) , deci sa incep :

  Nota : "C" = capacitatea inscrisa pe corpul acumulatorului declarata de producator si este exprimata in mA . De ex. : 18650/2300mA , adica 18 = diametrul in mm , 65 = lungimea in mm , 0 = ca e cilindric , 2300mA = capacitatea acumulatorului .

  Un acumulator este un echipament electrochimic capabil a furniza energie electric? ce rezult? în urma unor reac?ii chimice interne , a unui circuit electric extern . Acumulatorul sufer? de singur?tate . Rareori ve?i avea de a face cu un acumulator [ nu e cazul in vaping , pentru ca in general se foloseste un acumulator Li-Ion sau Li-Po , in moduri VV , VW unul sau doi acumulatori , dupa caz , boster (unu) sau step-down (doi)] . În general, ve?i avea pachete de acumulatori formate din mai multe celule , conectate în serie sau/?i în paralel , în func?ie de scopul propus . Motivul singur?t??ii îl reprezint? tensiunea relativ mic? ce poate fi înmagazinat? în acest dispozitiv : ceva mai mult de 1 V . Curba pentru celulele Li-Ion arat? pu?in altfel . Acest lucru se datoreaz? faptului c? celula Li-Ion are o tensiune de 3 ori ?i ceva mai mare ca celula Ni-Cd , în jur de 4,2 V . Dar , totodat? , celula nu prezint? deloc fenomenul de palier al tensiunii . Tensiunea la borne pentru o celul? Li-Ion în sarcin? este în continu? sc?dere .
   - Ni-Cd pierde în jur de 10-15% din capacitate în primele 24 de ore dup? înc?rcare ?i apoi 10-15% pe lun? , în lunile ce urmeaz? .
   - Ni-Mh prezint? un fenomen de autodesc?rcare aproape de dou? ori mai pronun?at ca la Ni-Cd .
  - Li-Ion pierde în jur de 5% în primele 24 de ore ?i 1-2% pe lun? (f?r? circuitul de protec?ie, doar celula „goal?“) , în lunile ce urmeaz? .
   - Pb pierde în jur de 5% pe lun? .
  Cea mai sigur? metod? de înc?rcare la curent constant este aceea în care curentul este de 10 ori mai mic decât capacitatea acumulatorului . Acesta este motivul pentru care pe majoritatea acumulatorilor ve?i g?si recomandarea de a-i înc?rca la un curent egal cu C/10 timp de 14 ore . Aceast? înc?rcare se nume?te „înc?rcare lent?“ . Mai exist? ?i „înc?rcarea normal?“ în care curentul injectat variaz? între C/3 ?i C/2 . Aceast? metod? încarc? un acumulator în doar câteva ore . Nu în ultimul rând , avem ?i „înc?rcarea rapid?“ . Aceast? metod? presupune o înc?rcare a acumulatorului cu un curent mare , multiplu de C – 2C , 3C , 5C .
  Pre?urile ?i caracteristicile acumulatorilor :
  - Ni-Cd – Ace?ti acumulatori ofer? cel mai bun raport pre?/energie . Acest lucru se datoreaz? în primul rând faptului c? tehnologia Ni-Cd este o tehnologie rodat? ?i matur? unde nu mai apar prea multe schimb?ri . De asemenea , acumulatorii Ni-Cd pot oferi capacit??i în continu? cre?tere .
  - Ni-MH – De?i apropia?i ca performan?e , acumulatorii Ni-MH sunt ceva mai scumpi . Cu toate acestea , mai prezint? ?i alte avantaje precum : o densitate de energie mai mare comparativ cu Ni-Cd la acela?i volum , mai pu?in d?un?tori mediului . ( Cadmiul este o substan?? chimic? deosebit de toxic? ) . În timp , probabil tehnologia Ni-MH va ajunge din urm? ?i chiar va dep??i raportul pre?/energie al celulelor Ni-Cd .
  - Li-Ion – Cei mai scumpi acumulatori la aceast? categorie . Avantajul principal îl constituie o densitate de energie mult mai mare fa?? de celelalte tipuri de celule , efect de memorie aproape inexistent ?i o autodesc?rcare cu cea mai mic? valoare , comparativ cu celelalte tipuri .
  - Li-Po – Sunt denumi?i ?i „litiu-polimer“ . Ace?ti acumulatori de ultim? or? au un mare avantaj : nu necesit? o form? special? . Au capacit??i vizibil mai mici ca Li-Io . Tehnologia este înc? tân?r? ?i în dezvoltare .
  - Pb – Este acumulatorul pe baz? de pl?ci de plumb . Este cel mai vechi , inventat în 1850 de Gaston Plant . De atunci a suferit nenum?rate îmbun?t??iri , dar principiul de baz? a r?mas acela?i . La fel ?i tipurile de utiliz?ri . Acumulatorul pe baz? de plumb a r?mas un prieten de n?dejde în aplica?iile care solicit? curen?i foarte mari ?i pe perioade mai mari de ordinul secundelor . UPS-urile de ex. au acumulatori de Pb .
  Cele mai multe aparate necesit? un curent mai mare decât curentul maxim debitat de o celul? . ?i uite a?a a ap?rut conceptul de „pachet de baterii“ . Cea mai des întâlnit? combina?ie este aceea de „pachet serie“ . Mai multe celule de acela?i tip ?i de aceea?i capacitate se conecteaz? în serie , întregul pachet având tensiunea egal? cu suma tensiunilor tuturor celulelor , iar curentul pachetului va fi egal (grosso-modo) cu curentul debitat de o celul? . Celulele legate în paralel sunt mai rar utilizate ?i doar atunci când nu g?sim celula potrivit? . De exemplu : motoarele diesel foarte puternice au un demaror care este alimentat de dou? (sau mai multe) baterii cu Pb conectate în paralel , sau la laptop-uri .

  SFATURI UTILE

  Toate considerentele de mai jos sunt men?ionate pentru a putea ob?ine cât mai multe de la un acumulator : o durat? de via?? cât mai mare ?i curen?i de desc?rcare cât mai apropia?i
  de cei specifica?i în prospectul acumulatorului . Înc?lcarea acestor recomand?ri duce la reducerea tuturor acestor parametri .

  Cei mai mari du?mani ai acumulatorilor sunt : SUPRA-INCARCAREA ?i SUPRAINCALZIREA .

  1. Nu se recomand? s? p?stra?i/stoca?i acumulatorii ( tip Ni-Cd , Ni-Mh ) înc?rca?i 100% ?i în circuit deschis ( adic? în aer liber , f?r? s? fie conecta?i în vreun echipament ) .
  2. Nu for?a?i o înc?rcare rapid? ?i brusc? pe un acumulator desc?rcat profund ( deep discharge ) . Ini?ia?i mai întâi înc?rcarea cu un curent mai mic , urmând ca ulterior s? cre?te?i curentul pân? la valoarea dorit? .
  3. Nu scurtcircuita?i niciodat? bornele celulei , ?i în nici un caz atunci când celula este înc?rcat? . Aceast? opera?ie duce la apari?ia unor presiuni interne deosebit de mari , iar dac? ventilul de siguran?? nu func?ioneaz? , ve?i fi martorii unei explozii de toat? frumuse?ea . Aceste celule chiar pot exploda dac? nu se respect? un minim de reguli de func?ionare .
  4. To?i parametrii bateriilor/acumulatorilor sunt valabili pentru o temperatur? ambiant? de 23-25°C . Aceasta este ?i temperatura optim? de utilizare . În cadrul înc?rc?rii , încadra?i-v? în plaja 10-40°C . Dep??irea acestor limite de temperatur? ?i în special evolu?ia acumulatorului la temperaturi mult mai mari duc la performan?e drastic reduse fa?? de cele specificate .
  5. Nu înc?rca?i niciodat? un acumulator fierbinte/cald . Nu explodeaz? , dar risca?i s?-l deteriora?i iremediabil .
  6. Într-un pack de acumulatori , veriga cea mai slab? dicteaz? performantele pack-ului . Din acest motiv , evita?i s? desc?rca?i sub 0,9 V ( 2,7V la Li-Ion , Li-Po ) pe celul? întreg pack-ul . Altfel o celul? risc? s?-?i inverseze polaritatea , iar aceasta va afecta performan?ele întregului pack .
  7. Nu supraînc?rca?i un acumulator . Supraînc?rcarea duce la cre?terea temperaturii acumulatorului peste limitele admise ?i, în final , la eliberarea de gaze prin ventilul de siguran?? al celulei ( Oxigen pentru celulele Ni-Cd ?i Hidrogen pentru celulele Ni-MH ) . Dar , o dat? cu eliberarea de gaz , se diminueaz? ?i capacitatea celulei . ?i aceast? capacitate pierdut? nu mai poate fi recuperat? . Plaja de temperatura recomandat? celulelor Ni-Cd ?i Ni-MH este 0-50°C . În cazul în care celulele sunt supuse unui proces de înc?rcare rapid? , plaja se restrânge la 10-40°C .
  8. Celulele Ni-Cd sunt cele mai tolerante în ceea ce prive?te continuarea inject?rii unui curent ( relativ mic, în jur de C/10 ) dup? înc?rcarea bateriei . Practic , majoritatea celulelor pot suporta acest curent un timp indefinit . Acesta este ?i unul din motivele succesului de pia?? .
  9. Nu l?sa?i bateriile s? lâncezeasc? undeva într-un raft , perioade mari de timp . M?car de dou? ori pe an efectua?i un ciclu desc?rcare-înc?rcare cu ele folosind metoda „înc?rcare lent?“ . Dac? le stoca?i desc?rcate , ave?i grij? ca tensiunea pe celul? s? nu scad? sub 0,9 V , ( 2,7V la Li-Ion , Li-Po ) .
  10. Nu amesteca?i într-un pack celule vechi cu celule noi . Veriga slab? va da performan?ele pack-ului . De asemenea , folosi?i celule de aceea?i capacitate . Dac? una din celule este de capacitate mai mic? , ea va duce la sc?derea performan?elor pack-ului ?i va fi prima care va fi pasibil? de inversarea tensiunii atunci când pack-ul este desc?rcat profund .
  11. Nu toate celulele ce func?ioneaz? pe acela?i principiu chimic sunt la fel . Nu toate se preteaz? acelora?i metode de înc?rcare . Citi?i întâi instruc?iunile de utilizare , nu mai pleca?i urechea la folclor . Nu încurca?i set?rile pe înc?rc?torul rapid atunci când înc?rca?i atât Ni-Cd , cât ?i Ni-MH , ( la Li-Ion , Li-Po nu e necesar , au aceiasi curba de incarcare ) . Ele necesit? regimuri ?i sensibilit??i diferite de terminare a înc?rc?rii . Nerespectarea acestei reguli poate duce u?or la distrugerea celulei . [ de exemplu : sunt setat pe Ni-Cd , dar încarc Ni-MH . Celula se încarc? , pân? la urm? am noroc ?i înc?rc?torul reu?e?te s? detecteze încheierea înc?rc?rii ?i las? celula pe trikle-charge ( înc?rcare de sus?inere ) la C/10 , în timp ce la Ni-MH se recomand? C/30-C/20 , dar ?i acestea pe durate predeterminate , nu ca la Ni-Cd ] .
  12. În general , recomandarea este de a nu desc?rca 0 celul? sub 0,9 V ( Panasonic recomand? chiar 1 V ) , La Li-Ion , Li-Po 2,7V .

  Sper ca aceste sfaturi sa fie utile vaperilor incepatori , experimentati ( dar care nu au nici o inclinatie catre tehnic ) si nu numai . Daca observati neregularitati in ce am scris , sau mai e ceva de adaugat , va rog sa faceti corecturile de rigoare in urmatoarele posturi .

  HAPPY VAPING !

  Teorie este atunci cand stii totul, dar nu merge nimic.
  Practica este cand toate merg, dar nu stii de ce.
  Eu imbin teoria cu practica : nu merge nimic si nu stiu de ce .

 2. #2
  Senior Member
  Data înscrierii
  01.09.2012
  Locație
  Bucuresti
  Posturi
  455

  Re: Despre acumulatori ... in general !

  Multumim pentru informatii!


  Sent from my iPhone using Tapatalk

 3. #3
  Junior Member
  Data înscrierii
  30.10.2011
  Locație
  brasov
  Posturi
  19

  Re: Despre acumulatori ... in general !

  Intrebare: cum este afectata o celula litiu-ion la o incarcare rapida? Am un incarcator de masina de 3A,care incarca un li-io de 4000mAh,pu?ica aia de incarcator nu cred ca are circuite auxiliare de monitorizare ale accu (gen Pila) ,cineva destul de luminat in ale electricitatii m-a batut pe umar si a spus ,,nu-i bai,acumulatorul ia doar cat are nevoie,, ceva gen ca pe firul de la bec vine 220 dar el consuma doar 70w, nu sunt foarte convins.Nu se incalzeste,e full in 1 ,1/2h.

 4. #4
  Senior Member Avatarul lui DarkShadow
  Data înscrierii
  14.06.2011
  Locație
  Bucuresti- Dr.Taberei
  Posturi
  693

  Re: Despre acumulatori ... in general !

  Foarte bine sintetizat materialul! E binevenit mai ales celor care s-au apucat de vapat de curand.
  Incepatorii in ale vapatului ar tebui sa citeasca cu atentie acest post, pentru o mai buna intelegere a modului de functionare, utilizare si intretinere a bateriilor pe care le folosesc, inainte de a pune alte intrebari.
  Sfaturile sunt excelente si ar trebui insusite de oricine folseste un acumulator, in scopul de a vapa si nu numai.

  Stima.

  D

  ''Oamenii se pot indoi de ceea ce spui, dar vor crede ceea ce faci.'' - Lewis Cass

 5. #5
  Senior Member Avatarul lui mariandex
  Data înscrierii
  07.04.2011
  Locație
  Bucuresti
  Posturi
  824

  Re: Despre acumulatori ... in general !

  Salut , Doraptor , e bine ca un acumulator sa fie incarcat cat mai lent pentru o mai mare durabilitate in timp (adica curentul injectat in acumulator sa fie controlat electronic ) , oricum orice acumulator are un numar finit de incarcari si care depinde de materialele folosite cat si de corectitudinea ansamblarii ( adica original vs. fake ) . Deobicei incarcarea rapida nu e recomandata de nici un producator , pentru ca aceasta poate reduce semnificativ durata de viata a acumulatorului , Iar cel care e iluminat in ale electricitatii , spunei ca un acumulator cand se incarca are prostul obicei de a lua cat ii dai , adica daca ii dai 10A el va incerca sa-i ia pe toti odata , ceea ce poate cauza distrugerea acumulatorului , de aceea exista incarcatoare specializate (nu conteaza marimea incarcatorului , conteaza ceea ce are inauntru ) pentru fiecare tip de acumulator in parte , acestea pe langa , ca sunt setate " pe tensiunea acumulatorului " au si "prostul obicei" de ai da curent cu taraita ( dupa o anumita curba de incarcare , specifica fiecarui acumulator in parte ) tocmai pentru a nu ajunge rapid la o incalzire excesiva datorita curentului absorbit prea repede .

  HAPPY VAPING !

  Teorie este atunci cand stii totul, dar nu merge nimic.
  Practica este cand toate merg, dar nu stii de ce.
  Eu imbin teoria cu practica : nu merge nimic si nu stiu de ce .

 6. #6
  Junior Member
  Data înscrierii
  30.10.2011
  Locație
  brasov
  Posturi
  19

  Re: Despre acumulatori ... in general !

  Multumesc pentru raspuns,sunt deja in cautari pentru un incarcator care sa respecte C/3 sau C/2, dupa cum am vazut din postul dvs.Chiar l-am scos si pe hartie pentru ca ocazional merg in zone cu semnal slab (munte) si folosesc un Ericsson r250s care are un acu mai ,,old school,,

 7. #7
  Senior Member
  Data înscrierii
  01.09.2012
  Locație
  Bucuresti
  Posturi
  455

  Re: Despre acumulatori ... in general !

  Am un box mod dual 14500 si am o nelamirire despre beteriile 14500 cu protectie. Am folosit o pereche pana s-au descarcat. Le-am masurat separat cu multimetru si una are 3.4v iar alta 0v. De ce?
  Multumesc!


  Sent from my iPhone using Tapatalk

 8. #8

  Re: Despre acumulatori ... in general !

  este imposibil sa aiba 0v.
  Democra?ia este atunci când nu e?ti închis pentru c? e?ti deschis.

 9. #9
  Senior Member
  Data înscrierii
  14.07.2011
  Posturi
  813

  Re: Despre acumulatori ... in general !

  Citat Postat în original de capshoot
  este imposibil sa aiba 0v.
  ba da , probabil bateria a intrat in protectia de over-discharge si acum ii arata 0V pe multimetru. daca erau inseriate a avut noroc ca au fost protejate
  Once again, back, is the incredible

  Confucius say: "Karma's a bitch"

 10. #10

  Re: Despre acumulatori ... in general !

  Exact cum zice @karma. Am patit la fel cu un TrustFire Flames 18650 cu PCB. Eram "in deplasare" ai am fost nevoit sa folosesc bateria in ReoGrand cu un atty LR pana cand n-am mai primit nici un abur chior in atomizor. Pentru ca foloseam un mod mecanic, multimetrul imi era absolut necesar. Cand am ajuns acasa am verificat bateria si m-am tot sucit ca-mi arata 0V. Initial am crezut ca a murit pur si simplu bateria. Am pus-o la incarat in TR-001 si a incarcat-o. Mai apoi mi-am dat seama ca PCB-ul si-a facut treaba prin taierea iesirii curentului din acumulator cand am ajuns cu voltajul sub 3,2V.

Subiecte similare

 1. Discutii despre teste si grafice acumulatori
  De maddoc în forumul Hardware
  Răspunsuri: 25
  Ultimul post: 01.10.2014, 05:40
 2. Acumulatori EFEST vs AW
  De Ciuchi în forumul Discutii generale
  Răspunsuri: 24
  Ultimul post: 01.04.2014, 13:10
 3. Acumulatori am... ce fac cu ei?
  De koala în forumul Hardware
  Răspunsuri: 8
  Ultimul post: 27.08.2013, 17:50
 4. Acumulatori li-ion ultraflexibili
  De Alin în forumul Cafenea
  Răspunsuri: 3
  Ultimul post: 04.03.2013, 11:22
 5. Acumulatori protejati
  De rumburak în forumul Cafenea
  Răspunsuri: 2
  Ultimul post: 30.06.2012, 12:36

Marcaje

Marcaje

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •